HiO Energi- & Fastighetsservice

Vi sköter allt i din fastighet

Våra tjänster

Energi


Kartläggning, optimering & effektivisering. 

Fastighetsservice


Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. Värme, kyla, ventilation, belysning, m.m.

Kunder

Freimans Fastigheter

Ugglebo Arbetareförenings AB

ICA Ugglebo

Hansson Transport i Ockelbo

Atling Maskinfabrik AB

C24 Bygg

Vårt team

RICKARD

VD


Ägare och grundare av HiO.

Kontakta oss